Orginal rice

چگونه مثل حرفه ایی ها برنج بخریم؟-راهنمای تشخیص برنج ایرانی

آیا تشخیص برنج ایرانی اصیل از برنج قاطی امکان پذیر است؟ برنج ایرانی و سفره ایرانی ، اجزای جدایی نا پذیر از هم هستند و در سبک زندگی تمامی ایرانیان نقش مهمی دارند به طوری که معمولا خانواده های ایرانی حداقل یک وعده از غذای...

ادامه مطلب